rezervari online online booking

Politica de confidentialitate

1. IDENTIFICAREA
 • Titular: " RAMADA HOTEL CLUJ" administrat de catre EUROTREND HOTELS GROUP SRL-
 • Codul de înregistrare fiscală: RO 229277
 • Sediu social: 43-49 Calea Turzii, Cluj-Napoca, Romania
 • Date de inregistrare: inregistrat la Oficiul Registrului Comertului Cluj sub nr. J12 / 3869/1991
 • Email: privacy@ramadacluj.ro
 • Responsabilul cu Protecția Datelor (DPO): Utilizatorul poate contacta DPO prin intermediul următoarei adrese de e-mail: dpo@ramadacluj.ro, sau in scris la adresa " RAMADA HOTEL CLUJ " specificand în atenția "responsabilul cu protecția datelor".

2. INFORMAREA SI CONSIMTAMANTUL

Prin citirea acestei Politici de Confidențialitate, utilizatorul este informat cu privire la modul în care " RAMADA HOTEL CLUJ"  colectează, procesează și protejează datele personale furnizate prin intermediul site-ului www.ramadacluj.ro (denumit în continuare "site-ul"), precum și cu privire la modul in care se realizeaza conectarea și navigarea pe site (în continuare "navigare") și alte date care pot fi furnizate în viitor către " RAMADA HOTEL CLUJ"  prin contractul de cazare sau prin orice alte mijloace permise.

Utilizatorul trebuie să citească cu atenție această Politică de Confidențialitate, scrisă în mod clar și simplu, pentru a facilita înțelegerea acesteia și pentru a determina în mod liber și în mod voluntar dacă dorește să furnizeze datele personale sau datele terților catre " RAMADA HOTEL CLUJ ".

3. NATURA OBLIGATORIE A FURNIZARII DATELOR

Datele solicitate în formularele accesibile pe site-ul " RAMADA HOTEL CLUJ"  sunt, în general, obligatorii (dacă nu se specifică altfel) pentru indeplinirea scopurilor menționate mai sus. În consecință, dacă datele nu sunt furnizate sau nu sunt furnizate corect, nu va vom putea procesa solicitarea.

4. IN CE SCOP SI PENTRU CE PERIOADA VA FOLOSI " RAMADA HOTEL CLUJ"  DATELE PERSONALE ALE UTILIZATORULUI?

În funcție de solicitările utilizatorului, datele personale colectate vor fi prelucrate de către " RAMADA HOTEL CLUJ"  în conformitate cu următoarele scopuri:
 • să gestioneze rezervările făcute, inclusiv plățile (acolo unde este cazul) și de asemenea cererile și preferințele utilizatorului.
 • să gestioneze abonarea la buletinul informativ și trimiterea ulterioară a acestuia.
 • sa gestioneze inregistrarea in programul de fidelizare Wyndham precum si in obtinerea si valorificarea de puncte.
 • să gestioneze solicitările de contact ale utilizatorilor cu " RAMADA HOTEL CLUJ"  prin intermediul canalelor furnizate în acest scop.
 • să gestioneze trimiterea de comunicări comerciale personalizate ale Grupului Ramada, prin mijloace electronice și / sau convenționale, în cazurile în care Utilizatorul consimte în mod expres.
 • să gestioneze trimiterea comunicărilor comerciale personalizate ale programului Wyndham Rewards, cu excepția cazului în care utilizatorul specifică altfel prin marcarea casetei corespunzătoare sau se opune procesării respective.
 • Să gestioneze furnizarea serviciilor de cazare contractate, precum și serviciile suplimentare.
 • Să gestioneze sondajele și /sau evaluările privind calitatea serviciilor oferite de "RAMADA HOTEL CLUJ"  și / sau percepția imaginii sale ca societate.
 • Datele utilizatorului vor fi păstrate pe perioada necesară îndeplinirii fiecărui scop sau până când utilizatorul solicită retragerea de la " RAMADA HOTEL CLUJ" , se opune sau isi revocă consimtamantul.

5. CE DATE DE UTILIZARE VA PRELUCRA "RAMADA HOTEL  CLUJ" ?
" RAMADA HOTEL CLUJ"  poate procesa următoarele categorii de date, în funcție de solicitarea utilizatorului:
 • Date de identificare: nume, prenume
 • Date de contact: Adresa poștală, numărul de telefon mobil, adresa de e-mail.
 • Date corespunzătoare programului de fidelitate Wyndham Rewards.
 • Coduri de utilizator sau parole de utilizator
 • Date personale: data nașterii, sexul, naționalitatea.
 • Detalii privind preferințele.
 • Datele de geolocalizare.
 • Datele de card, necesare pentru plata rezervării sau pentru a garanta rezervarea, precum și pentru a plăti șederea sau serviciile asociate cu aceasta.

În cazul înregistrării și/sau accesării prin intermediul unui cont terț, " RAMADA HOTEL CLUJ"  poate colecta și accesa anumite informații din profilul utilizatorului din rețeaua socială corespunzătoare, numai în scopuri administrative interne și/sau în scopurile indicate mai sus.
În cazul în care utilizatorul furnizează datele terță parte, acesta declară că are consimțământul terțului și se angajează să furnizeze părții interesate - titularului de date - informațiile conținute în această politică de confidențialitate, exonerând în mod corespunzător " RAMADA HOTEL CLUJ " de orice responsabilitate în acest sens. Cu toate acestea, " RAMADA HOTEL CLUJ"  poate efectua procedurile necesare pentru a verifica acest fapt, adoptând măsurile corespunzătoare de verificare, în conformitate cu reglementările privind protecția datelor.

6. CE SEMNIFICA LEGITIMAREA PENTRU PROCESAREA DATELOR DUMNEAVOASTRA?

Prelucrarea datelor necesare îndeplinirii scopurilor menționate mai sus, care necesită consimțământul utilizatorului, nu poate fi efectuată fără consimțământul menționat.
De asemenea, în cazul în care utilizatorul își retrage consimțământul față de orice prelucrare, acest lucru nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate anterior. Pentru a-si retrage consimtamantul, utilizatorul poate contacta " RAMADA HOTEL CLUJ"  prin urmatoarele cai: Prin intermediul unei scrisori adresate catre EUROTREND HOTELS GROUP SRL, 43-49 Calea Turzii, Cluj- Napoca, România, sau prin intermediul unui e-mail trimis la privacy@ramadacluj.ro, în ambele cazuri cu referința "Protecția datelor".
Totodată, în cazurile în care este necesară prelucrarea datelor utilizatorului pentru îndeplinirea unei obligații legale sau pentru executarea relației contractuale existente între " RAMADA HOTEL CLUJ"  și Utilizator, prelucrarea ar fi legitimată, deoarece este necesară pentru respectarea scopurilor menționate . În alte cazuri, procesarea efectuată în realizarea de sondaje și/sau evaluări privind calitatea serviciilor oferite de " RAMADA HOTEL CLUJ"  și/sau percepția imaginii sale ca societate se va face pe baza interesului legitim al operatorului de date.

7. CAROR PERSOANE LI SE VE COMUNICA DATELE UTILIZATORULUI?

Datele utilizatorului pot fi comunicate:
 • Companiilor sau companiilor care investesc în "RAMADA HOTEL CLUJ" , numai în scopuri administrative interne și/sau în scopurile indicate mai sus.
 • Operatorilor hotelurilor gestionate de "HOTEL RAMADA CLUJ"  sau în baza unui contract de franciză, numai în scopuri administrative interne și/sau în scopurile indicate mai sus.
 • Furnizorilor " RAMADA HOTEL CLUJ"  sau furnizorilor operatorilor hotelului si sunt necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor legale și/sau a scopurilor indicate anterior.
 • Partenerilor și companiilor colaboratoare ale Grupului RAMADA pentru îndeplinirea scopurilor menționate anterior și/sau, dacă este cazul, pentru transmiterea comunicărilor comerciale.
 • Administratiei Publice, in cazurile prevazute de Lege.

Persoanele indicate în această secțiune pot fi localizate în sau în afara Spațiului Economic European, în acest din urmă caz ​​transferurile internaționale de date trebuind să fie legitimate în mod corespunzător.

8.RESPONSABILITATEA UTILIZATORULUI

Utilizatorul:
 • Garantează că are vârsta legală sau este emancipat din punct de vedere legal, după caz, pe deplin capabil și că informațiile furnizate catre " RAMADA HOTEL CLUJ"  sunt adevărate, exacte, complete și actualizate. În acest scop, utilizatorul este responsabil pentru veridicitatea tuturor datelor comunicate și va păstra informațiile actualizate, astfel încât datele respective să reflecte situația lor reală.
 • Garantează faptul că a informat terții în numele cărora a furnizat date, după caz, cu privire la aspectele conținute în acest document. De asemenea, garantează că a obținut autorizația terței parti de a furniza datele către " RAMADA HOTEL CLUJ"  în scopurile indicate mai sus.
 • Va fi responsabil pentru informațiile false sau inexacte furnizate prin intermediul site-ului și pentru daune-interese, directe sau indirecte, pe care acest lucru le poate provoca hotelului "RAMADA HOTEL CLUJ"  sau terței părti.

9. COMUNICATII COMERCIALE SI PROMOTINALE

Unul dintre scopurile pentru care " RAMADA HOTEL CLUJ" L procesează datele Utilizatorului va fi transmiterea prin mijloace electronice și/sau convenționale a comunicărilor comerciale cu informații despre produse, servicii, promoții, oferte, evenimente sau știri relevante pentru utilizatori. Ori de câte ori se face o astfel de comunicare, aceasta va fi trimisă numai și exclusiv acelor Utilizatori care au autorizat recepția și/sau care nu și-au exprimat anterior refuzul de a le primi.

Pentru a îndeplini sarcinile de mai sus, " RAMADA HOTEL CLUJ"  poate analiza datele obținute pentru a crea profiluri de utilizator care să permită o definiție mai detaliată a produselor care ar putea fi de interes pentru utilizatori.

În cazul în care Utilizatorul dorește să nu mai primească comunicări comerciale sau promoționale de la " RAMADA HOTEL CLUJ" , acesta poate solicita anularea serviciului prin trimiterea unui e-mail la adresa: privacy@ramadacluj.ro , precum și indicarea dorinței lor de a nu le mai primi prin opțiunea de retragere furnizată în fiecare comunicare comercială trimisă.

10. DATE DE GEOLOCALIZARE


Unele dintre functionalitatile aplicatiei " RAMADA HOTEL CLUJ"  permit geolocalizarea dispozitivului (Tableta, Smartphone, etc.) pe care este instalata. Utilizatorul poate dezactiva această opțiune direct pe dispozitiv; cu toate acestea, dezactivarea acestei opțiuni poate împiedica utilizarea unor funcții ale aplicației.

11.EXERCITAREA DREPTURILOR


Utilizatorul poate trimite o scrisoare catre EUROTREND HOTELS GROUP SRL, 43-49 Calea Turzii, Cluj-Napoca, România, sau prin e-mail la adresa privacy@ramadacluj.ro, în ambele cazuri cu referința " Protecția datelor "și sa atașeze o copie a actului de identitate curent sau a pașaportului fara nici o taxa pentru:
 • Revocarea consimtamantului acordat.
 • Pentru a obține confirmarea dacă datele personale referitoare la Utilizator sunt sau nu prelucrate la " RAMADA HOTEL CLUJ" .
 • Pentru a accesa detaliile personale.
 • Pentru a corecta orice date inexacte sau incomplete.
 • Pentru a solicita ștergerea datelor lor personale atunci când, printre alte motive, datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate.
 • Pentru a obtine de la " RAMADA HOTEL CLUJ" limitarea procesării datelor atunci când sunt îndeplinite oricare dintre condițiile prevăzute în reglementările privind protecția datelor.
 • Pentru a obține intervenția omului, pentru a-si exprima punctul de vedere și a contesta deciziile automate adoptate de " RAMADA HOTEL CLUJ" .
 • Pentru a solicita transferabilitatea datelor dvs.

De asemenea, utilizatorul este informat că în orice moment el/ea poate depune o plângere privind protecția datelor sale personale în fața Autorității de Control competenta.

12. MASURI DE SECURITATE

" RAMADA HOTEL CLUJ"  va procesa în permanență datele Utilizatorului într-un mod confidențial absolut și va menține obligația de păstrare a secretului în ceea ce privește datele menționate, în conformitate cu prevederile reglementărilor aplicabile și adoptarea măsurilor de natură tehnică și organizatorică necesare pentru a garanta securitatea datelor lor și a împiedica modificarea, pierderea, prelucrarea sau accesarea ilegală a acestora, în funcție de stadiul tehnologiei, de natura datelor stocate și de riscurile asociate la care sunt expuse.

Calea Turzii, nr 43-49, Cluj-Napoca
Tel: (+4)0372.743.143
Fax: (+4)0372.728.905
contact@ramadacluj.ro
reservations@ramadacluj.ro